calea ferata

K142/K143

Amortyzatory kolejowe K142 i K143

Rodzina typów amortyzatorów kolejowych K142 i K143 to projektowane amortyzatory do pojazdów kolejowych przeznaczone do ogólnego obciążenia i normalnej prędkości. Po wyprodukowaniu kilkudziesięciu tysięcy amortyzatorów słusznie możemy powiedzieć, że są one naszymi najbardziej popularnymi wyrobami. W kształcie swoim spełniają wymagania stawiane wobec nowoczesnych amortyzatorów: 

 • Nie ma metalowego styku pomiędzy ścierającymi się elementami
 • Amortyzowanie odbywa się poprzez sterowanie zaworami.
 • Zastosowanie wysoko ciśnieniowych uszczelek – ze względu na precyzyjne nastawienie.
 • Stosowanie systemu odpowietrzenia.
 • Stosowanie systemu hamującego powstanie piany.
 • Wykonanie z montażem / z wtórnym wykorzystaniem.
 • Stosowanie drążka tłokowego hartowanego na powierzchni i chromowanego na twardo.
 • Ochrona ekstra przed pyłami (w wypadku typów K143)

Dzięki wyżej opisanym cechom okres eksploatacji amortyzatorów jest bardzo długi. Właściwością zwiększającą wartość amortyzatorów jest możliwość ich odnowienia. W wypadku systematycznego konserwowania okres eksploatacji tych amortyzatorów może wynosić nawet 25-30 lat. Nie należy zapomnieć o tym, że koszty odnowienia (link do części remontów) amortyzatorów stanowią ułamkową część nowego amortyzatora.

Zasada działania

Zasada działania rodziny typów amortyzatorów kolejowych „Kárászy K142 i K143” oparta jest na zasadach działania tradycyjnych, dwu rurowych amortyzatorów kolejowych. Siła tłumienia powstaje – przy wyciągu – na zaworze tłumiącym, a przy skoku na zaworze stopowym. Dzięki specjalnej geometrii amortyzatory mają symetryczną charakterystykę, natomiast odmienne rozwiązanie także jest możliwe.

Zawory wbudowane do amortyzatorów ustawiamy na urządzeniu nastawczym – zaprojektowanym i stosowanym w całym świecie tylko u nas – przez naszą firmę i w ten sposób możemy być pewni, iż po zmontowaniu amortyzatora jego charakterystyka będzie zgodna z przepisanymi wartościami. 

Parametry techniczne:

Maks. siła tłumiąca przy prędkości 0,1 m/s: 6 kN

Wymiary układu ochrony przed pyłem / obudowy amortyzatora: Ø 90 mm / Ø 80 mm

K144

Amortyzator kolejowy K144 

Rodzina typu K144 amortyzatorów kolejowych została zaprojektowana – w solidnym wykonaniu – do kategorii wyższych sił tłumienia. W wielu miejscach w wyniku kształtu wózka obrotowego lub masy pojazdu istnieje potrzeba zastosowania amortyzatora o parametrach odmiennych od ogólnie przyjętych (ok. 5000-6000N, przy prędkości tulei 0,1 m/s), zapewniających większą siłę tłumienia. Amortyzatory Kárászy K144 spełniając powyższe kryteria podwoją maksymalną wartość siły tłumiącej standardowych amortyzatorów, zapewniając właściwe tłumienie dla pojazdów o większej masie.

Właściwości:

 • Wykonanie solidne.
 • Elementy przyjmujące odpowiadające dużym siłom tłumienia oraz silentblocki
 • Stosowany drążek tłokowy jest hartowany na powierzchni i chromowany na twardo.
 • Wykonanie z montażem / z wtórnym wykorzystaniem.
 • Nie ma metalowego styku pomiędzy ścierającymi się elementami
 • Amortyzowanie odbywa się poprzez sterowanie zaworami.
 • Siła tłumienia maks. 12000N przy prędkości tłoczenia 0,1 m/s.

Amortyzatory K144 mają długi okres eksploatacji – dzięki kształtowaniu i wykonaniu (wybór materiału, brak styczności elementów metalowych pomiędzy ścierającymi się elementami, staranne, kilkuwarstwowe malowanie). W wyniku wykonania umożliwiającego ich montaż istnieje możliwość nieograniczonej ilości remontów.

Z powodu powiększonego obciążenia wynikającego z siły tłumienia nasi inżynierowie szczególną uwagę zwrócili na zaprojektowanie elementów przyjmujących siłę. Każdy nośny element spawanej obudowy amortyzatora jest wynikiem starannej pracy projektanta. Proces spawania odbywa się pod inżynierskim nadzorem i dokładnym przestrzeganiem poleceń technologicznych, dzięki temu zapewniony jest doskonały wynik finalny.

Zasada działania

Zasada działania rodziny typów amortyzatora kolejowego „Kárászy K144” oparta jest na zasadach działania tradycyjnych, dwu rurowych amortyzatorów kolejowych. Siła tłumienia powstaje – przy wyciągu – na zaworze tłumiącym, a przy przesuwie na zaworze stopowym. Dzięki specjalnej geometrii amortyzatory mają symetryczną charakterystykę, natomiast odmienne rozwiązanie także jest możliwe.

Parametry techniczne:

Maks. siła tłumiąca przy prędkości 0,1 m/s: 12 kN

Wymiary układu ochrony przed pyłem / obudowy amortyzatora: Ø 110 mm / Ø 100 mm

K145

Amortyzatory kolejowe K145

Rodzina typów amortyzatora kolejowego Kárászy K145 jest hybrydową odmianą rodziny typów amortyzatorów K142 i K143. Z powodu kształtu kolejowego wózka obrotowego może się zdarzyć sytuacja, że zabraknie miejsca na wbudowanie amortyzatora o przeciętnych wymiarach i długości skoku. Dlatego inżynierowie naszej firmy zaprojektowali wariant kompaktowy / miejscooszczędny z zakresu najbardziej popularnego typu produktów, którego minimalna wysokość zabudowy umożliwia utworzenie amortyzatora w bardzo krótkim wykonaniu:

 • Konstrukcja miejscooszczędna.
 • Przejęcie w systemie K145 wszystkich pozytywnych właściwości z typów K142 i K143.
 • Drążek tłokowy jest hartowany na powierzchni i chromowany na twardo.
 • Stosowanie systemu hamującego powstanie piany.
 • Zastosowanie najnowocześniejszych układów uszczelnienia.
 • Wykonanie z montażem / z wtórnym wykorzystaniem.

Okres eksploatacji amortyzatora kolejowego typu K145 jest taki sam, jak okres eksploatacji systemów K142/143, ponieważ w przejętych wszelkich właściwościach zwiększających trwałość tkwi największa zaleta tego wykonania kompaktowego.

Zasada działania

Zasada działania rodziny typów amortyzatorów kolejowych Kárászy K145 oparta jest na zasadach działania tradycyjnych, dwu rurowych amortyzatorów kolejowych. Siła tłumienia powstaje – przy wyciągu – na zaworze tłumiącym, a przy tłoczeniu na zaworze stopowym. Dzięki specjalnej geometrii amortyzatory mają symetryczną charakterystykę, natomiast odmienne rozwiązanie także jest możliwe.

Zawory wbudowane do amortyzatorów ustawiamy na urządzeniu nastawczym – zaprojektowanym i stosowanym w całym świecie tylko u nas – przez naszą firmę i w ten sposób możemy być pewni, iż po zamontowaniu amortyzatora jego charakterystyka będzie zgodna z przepisanymi wartościami. 

Parametry techniczne:

Maks. siła tłumiąca przy prędkości 0,1 m/s: 6 kN

Wymiary układu ochrony przed pyłem / obudowy amortyzatora: Ø 90 mm / Ø 80 mm

K146

Amortyzatory kolejowe K146

W obecnych czasach najbardziej charakterystycznym wymogiem eksploatatorów kolei jest nabycie pojazdów kolejowych przeznaczonych do nowo wybudowanych torowisk o dużej prędkości. W związku z powyższym stale rośnie zapotrzebowanie producentów pojazdów kolejowych m.in. na amortyzatory mające właściwości niezawodnego i długotrwałego oporu przed ekstremalnymi obciążeniami towarzyszącymi dużej prędkości, a zarazem zapewnienia odpowiedniego komfortu pasażerom podróżującym w tych pojazdach. W celu spełnienia tych wymogów nasza firma rozwinęła rodzinę kolejowych amortyzatorów typu K146 i K147.

Przy dużych prędkościach może wystąpić zjawisko tzw. niestabilnego biegu, gdy wózek obrotowy pod karoserią wagonu – patrząc w płaszczyźnie poziomej – dowolnie się odwraca (kołysze). W interesie uniemożliwienia tych ruchów wywijania o małych amplitudach, wózek o stosunkowo małej masie mocuje się przy pomocy amortyzatora do karoserii pojazdu dużej masy (kwalifikowanego jako punkt stały). Z tego powodu niektórzy nazywają je amortyzatorami do balansowania wywijania. Dwa podstawowe wymogi stawiane wobec charakterystyki amortyzatorów, żeby były podobne do charakterystyki amortyzatorów ślizgowych przy wyeliminowaniu wszelkich ich wadliwych cech. Drugim podstawowym wymogiem jest możliwość poziomego zabudowania amortyzatorów – w tym zakresie nasza firma opracowała prostą, ale jednocześnie skuteczną metodę. 

Dzięki opracowaniu systemu zaworu K146 nasze produkty można zastosować nie tylko jako amortyzatory do balansowania wywijania, lecz również jako amortyzatory pomiędzy elementami karoserii oraz/lub w innych miejscach zamontowania w pojazdach wymagających zwiększonej siły tłumienia drgania.

Właściwości:

 • Solidne wykonanie przeznaczone do przejęcia dużych sił tłumiących.
 • Elementy przyjmujące siły zabezpieczające duże obroty kątowe.
 • Możliwość nastawienia w szerokim zakresie siły tłumienia.
 • Możliwość nastawienia siły tłumienia niezależnie od kierunku obciążenia.
 • System zaworów specjalnie utworzony przez spółkę Kárászy Kft.
 • Opracowanie amortyzatorów do balansowania ruchów wywijania przeznaczonych do pojazdów o dużej (>250km/h) prędkości.
 • Wykonanie z montażem / z wtórnym wykorzystaniem.
 • Nie ma metalowego styku pomiędzy ścierającymi się elementami

Inżynierowie naszej spółki projektując rodzinę amortyzatorów typu K146 uwzględnili wymóg długiego, nawet 25 letniego okresu eksploatacji. W interesie długiej eksploatacji zastosowano zużywające się części tak, aby ścierające się ze sobą elementy nie miały metalowej styczności ze sobą, dzięki temu przy regularnej wymianie tych części okres eksploatacji w praktyce staje się nieograniczony.

Parametry techniczne:

Maks. siła tłumiąca przy prędkości 0,1 m/s: 20 kN

Wymiary układu ochrony przed pyłem / obudowy amortyzatora: Ø 110 mm / Ø 100 mm

K147

Amortyzatory kolejowe K147

W obecnych czasach najbardziej charakterystycznym wymogiem eksploatatorów kolei jest nabycie pojazdów kolejowych przeznaczonych do nowo wybudowanych torowisk o dużej prędkości. W związku z powyższym stale rośnie zapotrzebowanie producentów pojazdów kolejowych m.in. na amortyzatory mające właściwości niezawodnego i długotrwałego oporu przed ekstremalnymi obciążeniami towarzyszącymi dużej prędkości, a zarazem zapewnienia odpowiedniego komfortu pasażerom podróżującym w tych pojazdach. W celu spełnienia tych wymogów nasza firma rozwinęła rodzinę kolejowych amortyzatorów typu K146 i K147.

Rozwijanie systemu K147 odbywało się równolegle z rozwojem systemu K146. Celem projektowania było utworzenie nowoczesnej, sterowanej zaworami konstrukcji odpowiadającej wymogom stawianym przed amortyzatory do balansowania ruchów wywijania (K146) oraz do tłumienia drgań pierwotnych i wtórnych elementów sprężynowych wymagających niższej siły tłumiącej (K147). Zakres ustawień siły tłumiącej w rodzinie amortyzatorów typu K147 jest szeroki, dzięki temu w istocie każde wymaganie wobec nich jest możliwe do spełnienia. 

Właściwości:

 • Możliwość nastawienia w szerokim zakresie siły tłumienia.
 • Możliwość nastawienia siły tłumienia niezależnie od kierunku obciążenia.
 • Możliwość zastosowania w pojazdach o dużej (>250km/h) prędkości.
 • Wykonanie z montażem / z wtórnym wykorzystaniem.
 • Nie ma metalowego styku pomiędzy ścierającymi się elementami
 • Powiększona ilość smarowniczego oleju w interesie zwiększenia efektywności.
 • Podwójna ochrona przed pyłem.
 • System zaworów specjalnie utworzony przez spółkę Kárászy Kft.

Dzięki powiększonej ilości oleju do smarowania podgrzanie amortyzatora następuje znacznie wolniej, w związku z tym znacznie wzrasta żywotność oleju powodując na dłuższą metę niezawodne działania amortyzatora. Bezpieczny bieg pojazdów kolejowych przeznaczonych do dużej prędkości można zapewnić jedynie odpowiednimi amortyzatorami, dlatego nasza spółka postanowiła opracować rodzinę amortyzatorów typu K146 i K147.

Parametry techniczne:

Maks. siła tłumiąca przy prędkości 0,1 m/s: 12 kN

Wymiary układu ochrony przed pyłem / obudowy amortyzatora: Ø 90 mm / Ø 80 mm

K148

Amortyzator kolejowy K148

Mieszkańcy dużych miast z dnia na dzień odczuwają coraz większe niedogodności związane z zanieczyszczeniem powietrza przez samochody i ciągłymi korkami na ulicach. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest rozwój transportu publicznego, zarówno naziemnego, jak i podziemnego. Dostrzegając to zjawisko, nasza firma opracowała najnowszą konstrukcję dla tramwajów i metra.

System K148 został opracowany specjalnie do miejskich pojazdów szynowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i regulowanej w szerokim zakresie sile tłumienia stanowi on idealny element wózków skrętnych do pojazdów miejskich.  Dzięki możliwość regenerowania zaś przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

Cechy charakterystyczne:

 • Szeroki zakres regulacji tłumienia
 • Siła tłumienia regulowana niezależnie od kierunku działania
 • Konstrukcja dostosowana do potrzeb tramwajów i metra
 • Wersja umożliwiająca montaż/ponowne wykorzystanie
 • Brak kontaktu z metalami między elementami ciernymi
 • Konstrukcja kompaktowa
 • Indywidualnie zaprojektowany system zaworów

Dzięki kompaktowej budowie element może być łatwo zamontowany także na wózkach skrętnych pojazdów niskopodłogowych. Jest on elementem rodziny modeli, który można nazwać „młodszym bratem” systemu K147, dysponującym wszystkimi zaletami „starszego brata”, lecz w mniejszym wymiarze.

Parametry techniczne:

Maksymalna moc tłumienia przy prędkości 0,1 m/s: 6 kN

Rozmiar rury pyłowej/obudowy amortyzatora: Ø 80 mm / Ø 70 mm