badania i rozwój

Obecnie w Kárászy Kft pracujemy nad większą ilością innowacji, niż kiedykolwiek wcześniej przez 150 lat istnienia naszej spółki… 

Amortyzatory stanowią te części maszyn, które mają bezpośredni wpływ na działanie pojazdów oraz równowagę pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą. Właśnie dlatego amortyzatory są wartościowymi częściami, które w znacznej mierze decydują o żywotności części podwozia pojazdów i wygodę pasażerów. Zespół inżynierów Kárászy Kft. prowadzi międzynarodowe i regionalne dostosowania i testy produktów w ścisłej współpracy z klientami. Oprócz tego, dzięki staraniom naszych pracowników działu B+R, przyszłe produkty Kárászy Kft. zostaną opracowane z uwzględnieniem innowacji i trendów pochodzących z różnych stron świata.

W celu osiągnięcia pozycji globalnego lidera rynku prowadzone są ciągłe prace badawczo-rozwojowe pod ścisłym nadzorem zarządu spółki. Orientacja na klienta jest podstawą do osiągnięcia celów i stanowi podstawę wszelkich innowacji.