KARSUS
CIĘŻKA MASZYNA

Karsus K45

Amortyzator K45 przeznaczony do pojazdów użytkowych

Rodzina amortyzatorów K45 została zaprojektowana dla mechanicznych pojazdów użytkowych o dużej masie. Pod względem swoich właściwości są zgodne z właściwościami systemu K40, natomiast znacznie przekraczają ich maksymalną siłę tłumienia drgań, dlatego zalecany przede wszystkim do ciężkich samochodów ciężarowych. 

Właściwości:

  • Możliwość nastawienia w szerokim zakresie siły tłumienia.
  • Możliwość nastawienia siły tłumienia niezależnie od kierunku obciążenia.
  • Wykonanie z montażem / z wtórnym wykorzystaniem.
  • Nie ma metalowego styku pomiędzy ścierającymi się elementami.
  • Powiększona ilość smarowniczego oleju w interesie zwiększenia efektywności.
  • Specjalny system zamknięcia i uszczelnienia amortyzatora.
  • System zaworów specjalnie utworzony przez spółkę Kárászy Kft.

System K45 zasadniczo jest całkowicie zgodny z systemem K40, ale dzięki większej średnicy jest zdolny do istotnie większej siły tłumiącej w kierunku ciągu. Ten system zapewni optymalną jakość biegu dla pojazdów o dużej masie, jakimi są np. ciężkie maszyny robocze, autobusy o dużej masie, ciągniki, itp.  

Parametry techniczne:

Maks. siła tłumiąca (w kierunku ciągnięcia) przy prędkości 0,52 m/s: 12 kN

Wymiary układu ochrony przed pyłem / obudowy amortyzatora: Ø 72 mm / Ø 60 mm